Selecteer een pagina

Als je hijsbanden en/of rondstroppen koopt, moet je op een aantal dingen letten. Zo is het belangrijk dat je de hijsbanden en/of rondstroppen zo kiest, dat ze geschikt zijn voor het type, de lengte en de wijze van bevestiging aan de lading, zodat deze veilig kan worden opgepakt zonder onbedoelde bewegingen. Onjuiste selectie van draagvermogen en/of type hijsband of rondstrop kan breuk veroorzaken! Hijsbanden zijn niet geschikt voor lasten met scherpe randen. Behalve als er gebruik gemaakt wordt van extra randbeschermers of met een geschikte coating.

Hijsbanden en rondstroppen mogen ook nooit zwaarder worden belast dan hun draagvermogen!

Eerste ingebruikname van hijsbanden en rondstroppen

Voordat de gekozen hijsband en/of rondstrop voor de eerste keer in gebruik wordt genomen, moet worden gecontroleerd of de identificatie en de afmetingen correct zijn. Gebruik nooit een hijsband of rondstrop die defect is of waarvan de identificatie niet meer aanwezig is! Het is belangrijk dat alle hijs- en hefwerktuigen periodiek gekeurd worden door een daartoe bevoegd en gecertificeerd persoon om ongevallen te voorkomen.

Identificatie van hijsbanden en rondstroppen

Het door DIN EN 1492-1 + 2 voorgeschreven etiket is op alle producten genaaid. Details op het etiket zijn:

  • WLL = Working Load Limit Draagvermogen in de hijsband type direct, indicatie in ton.
  • Materiaal: PES = Polyester, blauw label, PA = polyamide, groen label, PP = polypropyleen, bruin etiket
  • Werklengte in meters
  • Jaar van vervaardiging
  • Merk van de fabrikant
  • Traceerbaarheidscode
  • GS-cijfer en testcentrum
  • CE-markering
  • Vermelding van geldige normen
  • Draagvermogen met gebruikelijke aanslagtypes

Ladingsvervoer, waar op te letten

Voorbereidingen: Bepaal het gewicht van de lading en het zwaartepunt. Lees de begeleidende documenten. Controleer of de bevestigingspunten en gewichtsaanduidingen op de last zijn aangegeven of weeg de last met een kraanweegschaal. Het schatten van het gewicht en zwaartepunt met behulp van gewichtstabellen is geen geschikte oplossing. Alleen wanneer het zwaartepunt correct is. Pas wanneer het zwaartepunt correct is bepaald, kan de kraanhaak in de juiste positie worden gebracht. De kraanmachinist moet op de hoogte worden gebracht van het gewicht van de last. De kraanhaak moet verticaal over het zwaartepunt van de last worden bewogen.

Slingeren van de last

Ladingen kunnen wegglijden of vallen als ze verkeerd worden vastgemaakt. Een vallende lading kan ernstig letsel tot zelfs de dood als gevolg hebben. De last moet zodanig worden bevestigd dat beschadiging van zowel de last als de strop wordt voorkomen.